Video hỗ trợ khách hàng

trong quá trình chụp ảnh

Video giải pháp

giúp khách hàng hiểu về sản phẩm

– Ưu, nhược điểm từng concept 

– Nguyên tắc tạo dáng

– Nguyên tắc phối màu

– Nguyên tắc phối cảnh

Video thực thi

giúp khách hàng hiểu quy trình 

– Video quy trình

– Video hậu trường

– Video ý tưởng

– Video sản phẩm

Video kiến thức

giúp khách hàng hiểu chụp ảnh cơ bản

– Cách chọn concept phù hợp

– Cách chọn tông màu 

– Cách chọn phối cách

– Cách chọn góc chụp

Hậu trường chụp ảnh sản phẩm chức năng

https://www.youtube.com/watch?v=mnZGWChKHnk

Hậu trường chụp ảnh concept nến

https://www.youtube.com/watch?v=M6ctEXgVmt0

Hậu trường chụp ảnh Now.vn

https://www.youtube.com/watch?v=eyu3_khZvq0

Hậu trường chụp ảnh bồn rửa mặt Lavabo

https://www.youtube.com/watch?v=lPIS6LRePBI

Quy trình chụp ảnh quảng cáo tại chupanh.vn

https://www.youtube.com/watch?v=lOjC6jX7cQc

Quy trình chụp ảnh quảng cáo bánh quy

https://www.youtube.com/watch?v=xd3z0PaB68U