Sách hỗ trợ khách hàng

trong quá trình chụp ảnh

Sách ý tưởng

giúp khách hàng định hình phong cách

– Ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 1

– Ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 2

– Ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 3

– Ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 4

– Ý tưởng chụp ảnh mỹ phẩm quyển 1

– Ý tưởng chụp ảnh mỹ phẩm quyển 2

Sách giải pháp

giúp khách hàng hiểu hơn về sản phẩm

– Ưu, nhược điểm từng concept

– Nguyên tắc bố cục

– Nguyên tắc phối màu

– Nguyên tắc phối cảnh

Sách top dự án

giúp khách hàng hiểu hơn về chúng tôi

– Top dự án chụp ảnh quảng cáo

– Top dự án chụp ảnh mỹ phẩm

Top ý tưởng chụp ảnh quảng cáo

mẫu chọn theo mã số


Tải sách top ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 1

Tải xuống


Tải sách top ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 2

Tải xuống


Tải sách top ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 3

Tải xuống


Tải sách top ý tưởng chụp ảnh quảng cáo quyển 4

Tải xuống


Tải sách top ý tưởng chụp ảnh mỹ phẩm quyển 1

Tải xuống


Tải sách top ý tưởng chụp ảnh mỹ phẩm quyển 2

Tải xuống


Tải sách top dự án chụp ảnh quảng cáo

Tải xuống


Tải sách top dự án chụp ảnh mỹ phẩm

Tải xuống